Welke vervuiling zit er in water?

Gepubliceerd op 15 november 2020 Bijgewerkt op 20/07/2023

Ons lichaam bestaat grotendeels uit water. Daarom is het van levensbelang dagelijks voldoende water te drinken. Nederlands kraanwater wordt gezien als één de schoonste wateren ter wereld. Toch komt ook in ons drinkwater behoorlijk wat vervuiling voor. Nadat waterzuiveringsbedrijven het water hebben gefilterd, blijft er nog zo’n 20% vervuiling in het water achter. Maar om welke vervuiling gaat het dan precies?

Nederlands drinkwater wordt voornamelijk gewonnen uit grondwater en oppervlaktewater. Dit water komt in contact met allerlei stofjes. Ook na zuivering blijven deze stofjes deels in het water achter. Daarnaast wordt drinkwater vaak ook nog verontreinigd door onze leidingen. Veel waterleidingen zijn gemaakt van lood (bij bouw voor 1960). Deze looddeeltjes komen in ons water terecht en kunnen schadelijk zijn voor onze gezondheid.

Verontreiniging van grondwater

De grondwaterkwaliteit van Nederland verslechterd. Dat komt omdat er verontreiniging plaatsvindt op steeds grotere diepten. Daarnaast worden er meer verontreinigingsstoffen in het grondwater gevonden. Langzaamaan gaat de kwaliteit van het grondwater daardoor steeds verder achteruit. Met name stoffen als nitraat, bestrijdingsmiddelen, oude bodemverontreinigingen en verzilting zijn terug te vinden in het grondwater. Ook sporen van industriële stoffen en (dier)geneesmiddelen komen steeds vaker in het grondwater voor. Daarnaast vormen nieuwe activiteiten in de ondergrond een risico voor de voorraad van het grondwater. Denk hierbij aan geothermie of de opslag van warmte en koude.

Bedreiging voor het oppervlaktewater

Ook in het oppervlaktewater worden steeds meer verontreinigende stoffen gevonden. Met name bestrijdingsmiddelen, verzilting en medicijnresten komen voor in het oppervlakte water. Vooral microplastics, nanomaterialen en antibioticaresistentie kunnen een bedreiging vormen voor onze gezondheid. Daarnaast hebben we te maken met klimaatverandering. Ook dit komt de kwaliteit van het oppervlaktewater niet ten goede. Bijvoorbeeld bedreigingen als meer verzilting en minder verdunning van verontreiniging door lagere rivierafvoeren zullen toenemen in de toekomst.

Is flessenwater dan de oplossing?

Vaak wordt gedacht dat flessenwater uit de supermarkt een gezond alternatief is voor kraanwater. Niets is minder waar, ook het water in deze flesjes is vervuild. Namelijk door microplastics. Daarnaast zorgen flessen water voor meer vervuiling van de planeet door het plastic wat hierdoor in het milieu terecht komt. Daarmee lossen we dus niets op en wordt het probleem alleen maar erger. Plastic waterflesjes zijn één van de grootste milieuvervuilers.

Hoe drink je het best schoon water?

Een duurzamere én gezondere oplossing is ZeroWater. Daarmee filter je het kraanwater door middel van een waterfilter. Het is de best geteste filter en de enige die de totaal opgeloste vaste stoffen (TDS-waarde) naar 0 brengt. Daarnaast filtert ZeroWater als enige filter lood, cadmium en PFAS uit het water. Kortom, je haalt met ZeroWater alle vervuilende stoffen uit het kraanwater.