Hoe lang gaat een ZeroWater Waterfilter mee?

Hoe lang een filter meegaat, is in te schatten op basis van de TDS waarde van uw kraanwater. De TDS-waarde geeft aan hoeveel organische opgeloste elementen er in uw kraanwater zitten. Dit meet u met een TDS-meter.

Een filter kan langer worden gebruikt als u een lage hoeveelheid opgeloste vaste stoffen (TDS) in uw water heeft.

Aan de hand van het onderstaande tabel kunt u vervolgens zelf inschatten hoeveel water er per filter gefilterd kan worden. Een filter dient vervangen te worden bij een waarde van 006 PPM of hoger. De andere indicatie van een verzadigd filter is verandering van de geur en / of smaak van het gefilterde water.