3 tips om de kwaliteit van je drinkwater te verbeteren

Gepubliceerd op 20 mei 2021 Bijgewerkt op 28/07/2022

Het drinkwater is over het algemeen schoon en van goede kwaliteit in Nederland. Toch zijn er nog steeds bepaalde stoffen die niet goed verwijderd worden door rioolwaterzuiveringsinrichting en hierdoor alsnog in het milieu en drinkwater terecht komen. Daarom is het belangrijk zelf ook bij te dragen aan de kwaliteit van water. Maar hoe doe je dit precies? 

Het grondwater wordt beïnvloed door ons

Het drinkwater wordt voor 60% uit grondwater geproduceerd en voor 40% uit oppervlaktewater. Het grondwater wordt beïnvloed door menselijke activiteiten, zoals landbouw, riolering, industrie en oude bodemverontreinigingen en is daarom niet op orde, net zoals de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit is afgelopen jaren verbeterd, maar er zijn nog steeds zorgen over bepaalde stoffen in ons drinkwater.

1. Laat geen afval rondslingeren

Zo zijn er bijvoorbeeld microplastics te vinden in ons drinkwater, wat grotendeels wordt veroorzaakt door zwerfafval. Microplastics zijn een gevarieerde groep deeltjes die een maximale omvang van 5 millimeter hebben. Microplastics breken nauwelijks af in het milieu en zijn slecht tot zeer slecht wateroplosbaar. 

Het grootste deel van de microplastics is afkomstig van de afbraak van grote, zichtbare stukken plastic afval. 

Het terugdringen van het plastic zwerfafval is daarom een belangrijke maatregel. Gebruik daarom zo min mogelijk plastic en gooi het niet in het water of in de natuur. Drink ook gewoon kraanwater in plaats van mineraalwater uit een flesje. Mineraalwater is namelijk alsnog schadelijk voor het milieu, omdat het getransporteerd moet worden en in plastic flessen komt. Hierdoor kunnen er alsnog microplastics in het water komen.

2. Let op je medicijnen 

De Nederlandse bevolking maakt steeds meer gebruik van medicijnen, waarschijnlijk door de toenemende vergrijzing en dit zal alleen maar meer toenemen. Hierdoor komen er steeds meer medicijnresten via de toilet, het riool en rioolwaterzuiveringsinstallaties in het oppervlaktewater terecht. De beschikbaarheid van voldoende schoon oppervlaktewater en grondwater is noodzakelijk voor het maken van drinkwater. Medicijnresten in deze bronnen bemoeilijken de beschikbaarheid. Deze resten hebben nu al bij zeer lage concentraties in het water en de bodems van sloten een nadelig effect op de dieren die in het water leven. Wie weet wat voor effecten het op den duur heeft op de mens. 

Waterzuiveringsinstallaties kunnen een hoop, maar alle medicijnresten uit het water filteren is niet mogelijk. Wat je nu kan doen wat in ieder geval werkt is het zo min mogelijk weggooien van overgebleven medicijnen in de wc. 

3. Gebruik een waterfilter

We weten dat het drinkwater uit de kraan goed te drinken is, maar toch gebruiken steeds meer mensen waterfilter. Dit verwijdert overige afvalstoffen die nog in het water kunnen zitten. Zo is er een keer lood in het drinkwater gevonden. Het drinken van dit water is zeer schadelijk. Net zoals de grote hoeveelheden medicijnen die in het oppervlaktewater terecht komen, wordt het lood door afvalzuivering niet voldoende verwijderd. Daarom kun je voor de zekerheid kiezen voor gezuiverd water. Een waterfilter is dan zeker een goede optie. Daarmee heb je extra schoon drinkwater, gewoon vanuit huis en hoef je ook geen plastic meer te kopen. 

Met deze drie belangrijke punten hopen wij jou te kunnen helpen en bij te dragen aan de kwaliteit van drinkwater. Drinkwater dat zo zuiver mogelijk is en vrij van eventuele schadelijke stoffen. Dat doe je door het kraanwater te filteren met ZeroWater. Zo drink je kraanwater op z’n zuiverste!