De kwaliteit van Nederlands grondwater

Gepubliceerd op 20 mei 2021 Bijgewerkt op 28/07/2022

In totaal hebben we maar liefst 200 locaties in Nederland waar grondwater of oppervlaktewater wordt gewonnen voor drinkwaterproductie, wat vervolgens zoveel mogelijk wordt gefilterd. Maar hoe gezond is ons grondwater nou eigenlijk?

De definitie van grondwater

Ons drinkwater wordt dus gewonnen uit grondwater. Dit is water wat, dit zal geen verrassing zijn, uit de grond komt. Het zit in onze bodem en ondergrond. Dit water is afkomstig uit neerslag, of is via rivieren of meren in de bodem gezakt. Ons grondwater wordt gebruikt voor ons drinkwater, maar ook voor het verbouwen van voedsel en voor energie. 

Ons grondwater wordt beïnvloed 

Het RIVM vertelt ons dat maar liefst 60% van ons drinkwater wordt gewonnen uit grondwater. Volgens de huidige regelgeving moeten deze bronnen dusdanig van kwaliteit zijn dat je met eenvoudige technieken het water kunt filteren. Gelukkig is dit het geval voor ongeveer de helft van alle grondwaterbronnen in Nederland. Maar de andere helft wordt nog flink beïnvloed door ons mensen. Dat doen we door onder andere onze landbouw, riolering en onze industrie. 

Veel drinkwaterbedrijven zetten nog extra zuiveringstechnieken in om te voorkomen dat er nog schadelijke stoffen in ons drinkwater of producten terecht komen. Veel bedrijven kiezen er zelfs voor om grondwater uit diepere lagen te gebruiken, omdat dit water schoner is dan uit hogere lagen.

Grondwater en landbouw

Een goede kwaliteit water is bovendien ook belangrijk voor het kweken van gezonde gewassen in onze landbouw. Omdat ons water niet direct zuiver is vanuit de grond, kiezen sommige boeren er voor om nog extra maatregelen te nemen. Dit is afhankelijk van het soort gewas en de diepte van het grondwater. Een extra maatregel kan zijn om de gewassen voortaan in plantenbakken te telen of om anders te bemesten.

Zoals je begrijpt is de kwaliteit van ons grondwater voor groot belang voor iedereen. Gelukkig kunnen de zuiveringsbedrijven al een hele hoop filteren, maar kunnen we thuis ook nog een hoop doen. Met een waterfilter kun je de laatste restjes schadelijke stoffen nog verwijderen, zodat ons drinkwater helemaal puur en zuiver is.