Verwijdert ZeroWater arsenicum?

Gepubliceerd op 20 juni 2020 Bijgewerkt op 12/01/2023

Op meerdere locaties in Nederland is in het diepere grondwater veel arsenicum aangetroffen die de advies drempelwaarden overschrijven. De lokaal hoge concentraties hebben zeer waarschijnlijk een natuurlijke oorzaak. Ze komen vooral voor in natuurlijke grondwatertypen die niet door de mens, via bemesting vanuit de landbouw, zijn beïnvloed.

Wat is arsenicum?

Arsenicum, ook vaak arseen genoemd, is een zwaar metaal met een grijze kleur. Het komt in de natuur vaak voor gebonden aan andere elementen, in planten en dierenweefsels en in gesteenten, water of aarde. Er zijn 41 isotopen van arseen, maar slechts één is stabiel; de rest is radioactief. Arseen staat in het periodiek systeem met symbool As en atoomnummer 33.

Hoe komt arsenicum in drinkwater terecht?

In het Drinkwaterbesluit is besloten dat de concentratie arsenicum in drinkwater maximaal 10 μg (microgram) per liter mag bedragen. Dit is echt een absoluut maximum: het streven is om helemaal geen arseen in drinkwater te hebben. De Europese Voedselveiligheid Autoriteit stelt helemaal geen toelaatbare inname vast; arseen is zó giftig, dat de inname As Low As Reasonable Achievable (ALARA) moet zijn. Doordat arseen in de natuur veel voorkomt, is het te vinden in de lucht, in de bodem en in het water. Arsenicum komt vrijwel overal in de bodem voor. In sommige landen, zoals India en Bangladesh, is de concentratie arseen in het grondwater zo hoog dat er veel chronische arseenvergiftiging voorkomt, met jaarlijks vele doden als gevolg.

Sporen van arseen kunnen ook gevonden worden in bepaalde voedingsmiddelen zoals rijst en in (in Nederland vaak verboden) Chinese geneesmiddelen.

Wat zijn de gevolgen van arsenicum voor de gezondheid?

Arsenicum is extreem giftig: het is niet voor niets de stof die in de geschiedenis voor gifmoord het meest werd gebruikt. Onder andere Napoleon Bonaparte kwam om het leven door arseenvergiftiging.

Bij een acute arsenicumvergiftiging begint de patiënt na zo’n dertig minuten met braken en diarree. De bloeddruk daalt, het ijzergehalte in het bloed zakt, de patiënt wordt verward, slaperig en kan toevallen krijgen. Een paar uur na inname kan de patiënt in een coma raken. De dood treedt vaak snel op.

Inname van kleine hoeveelheden arsenicum over lange tijd zorgt voor symptomen die lijken op een maag-darmontsteking:

 • koorts;
 • vermagering;
 • zwakte;
 • misselijkheid;
 • diarree;
 • buikkramp.

Er zijn ook andere symptomen die kunnen wijzen op een chronische arsenicumvergiftiging:

 • verharde plekken op de huid;
 • donkere plekken op de huid (hyperpigmentatie);
 • huidontstekingen;
 • haaruitval;
 • overmatig zweten;
 • overtollig speeksel;
 • bloed in de urine.

Vanwege de hoge toxiciteit van arseen is het erg belangrijk om geen water met hoge concentraties arseen te drinken; drink alleen zuiver water en zorg ervoor dat je kraanwater gezond is. Filter je kraanwater met ZeroWater om ervan verzekerd te zijn dat het water zuiver is.

Filtert ZeroWater arsenicum uit het kraanwater?

Ja, ZeroWater filtert 93% arsenicum uit het kraanwater. Daarmee verwijdert het Premium 5-Traps Ionisatie Wisselaar Filtratiesysteem meer onzuiverheden dan de standaard 2-Traps filters. ZeroWater liet tijdens de test 150 liter gefilterd water (het dubbele van het voorgeschreven gebruik) testen door een onafhankelijk gecertificeerd extern laboratorium. De testresultaten zijn gebaseerd op het NSF / ANSI-testprotocol van doorstroomapparatuur voor verontreinigingen die zijn vermeld onder de nationale primaire drinkwaterstandaarden.