Verwijdert ZeroWater beryllium?

Gepubliceerd op 20 november 2020 Bijgewerkt op 12/01/2023

Beryllium is een metaal dat voornamelijk wordt gebruikt in de ruimtevaart, wapens en nucleaire industrieën. Beryllium komt in water terecht vanuit deze industrieën. Andere bronnen van beryllium in oppervlaktewater is de verwering van rotsen en bodems met beryllium.

Wat is beryllium?

Beryllium is een donkergrijs metaal, of meer specifiek, een aardalkalimetaal. Het is voor een metaal relatief zacht en heeft een uitzonderlijk hoog smeltpunt. Het is een goede warmtegeleider en wordt niet snel door de atmosfeer aangetast. Het komt in de natuur vooral voor in mineralen zoals beril, aquamarijn en smaragd. In opgeloste vorm is beryllium een tweewaardig ion met formule Be2+. Beryllium staat in het periodiek systeem met symbool Be en atoomnummer 4.

Hoe komt beryllium in drinkwater terecht?

Zo’n 71% van de berylliuminname van mensen gebeurt via drinkwater. Beryllium wordt gebruikt in de luchtvaart- en ruimte-industrie en bij de productie van kernwapens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de remmen van vliegtuigen of telescopen. In legeringen met koper wordt het ook wel gebruikt als gereedschap. Een deel van het beryllium in grondwater komt via afval uit deze industrieën daar terecht. Ook uitstoot van beryllium tijdens de productie zorgt voor besmetting.

De grootste boosdoener wat betreft berylliumvervuiling is echter koolverbranding. De uitstoot die hierbij vrijkomt verspreidt zich via de lucht naar water en de bodem. Beryllium is niet zo goed oplosbaar in water, waardoor uiteindelijk maar een deel hiervan ook daadwerkelijk de weg naar drinkwater vindt.

Vroeger werd beryllium ook gebruik in fluorescentiebuizen, maar door hoge mate van voorkomen van longaandoeningen en kanker bij personeel dat hiermee werkte, is dat nu verboden.

Wat zijn de gevolgen van beryllium voor de gezondheid?

Beryllium is extreem giftig. Doordat de ionen zeer klein zijn, kunnen ze door vrijwel alle biologische barrières heen. Blootstelling aan berylliumoxide leidt tot de dodelijke longziekte berylliose. Symptomen van berylliose zijn:

  • hoesten;
  • kortademigheid;
  • pijn op de borst;
  • gewichtsverlies;
  • koorts;
  • gewrichtspijn.

Beryllium is daarnaast ook kankerverwekkend. Het is dus belangrijk om niet in contact te komen met beryllium in pure vorm of in stoffen als oxides.

Filtert ZeroWater beryllium uit het kraanwater?

Ja, ZeroWater filtert 97% beryllium uit het kraanwater. Daarmee verwijdert het Premium 5-Traps Ionisatie Wisselaar Filtratiesysteem meer onzuiverheden dan de standaard 2-Traps filters. ZeroWater liet tijdens de test 150 liter gefilterd water (het dubbele van het voorgeschreven gebruik) testen door een onafhankelijk gecertificeerd extern laboratorium. De testresultaten zijn gebaseerd op het NSF / ANSI-testprotocol van doorstroomapparatuur voor verontreinigingen die zijn vermeld onder de nationale primaire drinkwaterstandaarden.