Verwijdert ZeroWater nitraat?

Gepubliceerd op 25 augustus 2020 Bijgewerkt op 12/01/2023

Nitraat komt zowel in ons kraanwater voor als in groenten. Er geldt een Europese norm van 50 milligram nitraat per liter water. In Nederland is de richtwaarde lager, namelijk maximaal 25 milligram nitraat per liter water. Ons drinkwater voldoet aan de norm. Een te hoge inname van nitraat kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Wat is nitraat?

Nitraat is een negatief geladen ion met molecuulformule NO3. Het bevat dus een stikstofatoom en drie zuurstofatomen. Stoffen met nitraten krijgen soms ook wel het achtervoegsel ‘salpeter’. Zo wordt ammoniumnitraat ook wel ammoniumsalpeter genoemd. Het wordt veel gevonden in de aardbodem en planten gebruiken het voor stikstofopname.

Hoe komt nitraat in drinkwater terecht?

In het Drinkwaterbesluit is besloten dat de concentratie nitraat in drinkwater maximaal 50 mg (milligram) per liter mag bedragen. De concentratie nitraat in grondwater is vaak echter veel hoger. Dit komt omdat nitraat wordt gebruikt als kunstmest. Bij overbemesting nemen de planten het teveel niet meer op en hoopt nitraat zich op in de bodem. Door de regen komt dit nitraat in het grondwater terecht, wat als grondstof voor drinkwater dient. Dit nitraat is erg lastig om uit het drinkwater te zuiveren. Eén van de weinige manieren om dit te doen is met ionenwisselaars.

Nitraat wordt, naast in de landbouw, ook veel gebruikt in laboratoria. Omdat het goed oplosbaar is in water, is het geschikt voor het faciliteren van bepaalde chemische reacties. Nitraten worden soms toegevoegd aan vlees of kaas als conserveringsmiddel en om te zorgen voor de mooie rood-roze kleur bij vlees. Nitraat is bovendien een essentieel onderdeel van vuurwerk en explosieven (denk aan ‘Nitraatjes’). Explosieven met nitraat worden in de mijnbouw tegenwoordig vaker gebruikt dan dynamiet. Ook zijn nitraatzouten vaak het element in vuurwerk dat de kleur van de vlam bepaalt.

Wat zijn de gevolgen van nitraat voor de gezondheid?

Europeanen krijgen per dag ongeveer 155 milligram nitraat binnen. Zo’n 15 tot 20 procent komt uit ons drinkwater en uit conserveringsmiddelen. Nitraat zelf is niet zo schadelijk, maar wordt in het lichaam wel omgezet in het meer toxische nitriet. Sterker nog: de belangrijkste bron van nitriet is de omzetting van nitraat in het lichaam zelf. Nitriet kan het zuurstoftransport verstoren en daarmee zorgen voor zuurstoftekort in de weefsels. Dit is vooral voor zuigelingen een risico; gebruik daarom geen nitraatrijk water bij het aanmaken van flesvoeding.

Verder worden nitrieten onder bepaalde omstandigheden omgezet in nitrosaminen. Deze organische verbinding is bij dieren bewezen kankerverwekkend te zijn. Ook voor mensen zijn nitrosaminen waarschijnlijk kankerverwekkend, zie bijvoorbeeld deze publicatie van de World Health Organization. Een goede reden dus om te kijken of je je inname van nitraat kunt beperken, onder andere door zuiver gefilterd water te drinken.

Filtert ZeroWater nitraat uit het kraanwater?

Ja, ZeroWater filtert 78% nitraat uit het kraanwater. Daarmee verwijdert het Premium 5-Traps Ionisatie Wisselaar Filtratiesysteem meer onzuiverheden dan de standaard 2-Traps filters. ZeroWater liet tijdens de test 150 liter gefilterd water (het dubbele van het voorgeschreven gebruik) testen door een onafhankelijk gecertificeerd extern laboratorium. De testresultaten zijn gebaseerd op het NSF / ANSI-testprotocol van doorstroomapparatuur voor verontreinigingen die zijn vermeld onder de nationale primaire drinkwaterstandaarden.