Zitten er chemicaliën in mijn drinkwater?

Gepubliceerd op 15 november 2020 Bijgewerkt op 12/01/2023

In Nederland wordt drinkwater gewonnen uit grondwater en oppervlaktewater. In steeds grotere mate worden chemicaliën gevonden in het water dat wordt gebruikt voor ons drinkwater. Daarmee wordt het voor waterzuiveringsbedrijven in de toekomst een steeds grotere uitdaging om schoon drinkwater te blijven maken, bleek al eerder uit een rapportage van het NOS. Via ons kraanwater krijgen we dagelijks een kleine dosering van allerlei schadelijke stoffen binnen. Maar waar komen deze chemicaliën vandaan?

Activiteiten zoals landbouw en industriële productie of verwerking zijn besmettingsbronnen van verontreiniging in het grondwater en oppervlaktewater. Helaas zuiveren waterzuiveringsbedrijven niet 100% van alle chemische verontreinigingen uit het water. Er blijven nog altijd restjes achter, welke wij via ons kraanwater naar binnen krijgen.

Agrarische afspoeling

Vooral meststoffen en bestrijdingsmiddelen komen door afspoeling met landbouwproducten in oppervlaktewaterbronnen terecht. Bij heftige regenval of sneeuw dat smelt, stroomt water over de bovengrond en in waterwegen. Dit water wordt niet altijd door de bodem opgenomen, maar loopt uit in beken, rivieren en meren. Dit water wordt afspoeling genoemd. Onderweg pikt het allerlei verontreinigingen op. Wanneer het water een boerderij passeert, kan het verontreinigingen zoals pesticiden, meststoffen en dierlijk afval oppikken. Ook wel agrarische afspoeling genoemd. Dit komt in ons oppervlaktewater terecht.

Medicijnresten

Van pijnstillers tot hormoonverstorende stoffen, jaarlijks komt minstens 140 ton medicijnresten via urine en ontlasting in het riool terecht. De hoeveelheid medicijnen die geslikt worden, is de laatste jaren door vergrijzing in Nederland toegenomen, aldus een eerdere rapportage van BNNVara. Dat zorgt voor hogere concentraties medicijnafval. Vanuit het riool komen deze resten in het grondwater en oppervlaktewater terecht, welke vervolgens worden gezuiverd en gebruikt om ons van drinkwater te voorzien. Ook vanuit andere landen stromen medicijnresten via rivieren ons land binnen. Vooralsnog wordt aangegeven dat de medicijnresten geen gevaar voor onze gezondheid oplevert, toch zijn er zorgen over de toekomst. Daarom werken verschillende rioolwaterzuiveringsinstallaties en drinkwaterbedrijven aan pilots om medicijnresten in de toekomst beter uit het water te kunnen filteren.

Stedelijke en industriële afspoeling

Net als bij agrarische afspoeling, neemt regenwater en gesmolten sneeuwwater allerlei verontreinigende stoffen met zich mee vanuit steden en industrie. Het water spoelt over wegen, bouwplaatsen en langs fabrieken waarna het in ons grond- en oppervlaktewater terechtkomt. Denk hierbij aan verontreinigingen van wegen, fabrieksafval, chemicaliën van voertuigen, pesticiden en meststoffen uit tuinen en bacteriën uit afvalwater. Dit vervuilt het water van Nederlandse beken, meren, rivieren en reservoirs waar ons drinkwater uit gewonnen wordt. Uit onderzoek is gebleken dat PFAS chemicaliën, die sinds de jaren ’40 in onze industrie worden gebruikt, in het Nederlandse oppervlaktewater aanwezig zijn. Ook ons drinkwater bevat soms sporen van PFAS. Deze chemicaliën zijn zeer schadelijk voor onze gezondheid.

Water thuis filteren

De waterkwaliteit thuis zal op korte termijn niet verbeteren. Al voldoet het Nederlandse drinkwater aan de gezondheidsnorm, restjes chemische verontreiniging wil je liever niet binnenkrijgen. Het zijn stoffen die helemaal niet in je lichaam thuishoren. Daardoor blijft er één oplossing over: zelf je kraanwater thuis filteren. Dat kan met de ZeroWater waterfilterkan. Je vangt het kraanwater in een waterkan met een 5-traps filtersysteem op. Deze filtert alle chemische stofjes uit het water, met zuiver en gezond water als resultaat. Ben je benieuwd naar het verschil tussen kraanwater en ZeroWater gefilterd water? Doe dan een TDS-meting. Houd de TDS-meter (die je gratis bij een ZeroWater filterkan krijgt) in een glas ongefilterd kraanwater en lees het TDS-gehalte af van de meter. Doe hetzelfde bij een glas gefilterd water. TDS staat voor Total Dissolved Solids, oftewel het totaal aantal opgeloste vaste stoffen. Je zult zien dat het ZeroWater gefilterd water op een TDS onder de ‘006’ uitkomt, terwijl de waarde van het ongefilterde water veel hoger uit zal komen. ZeroWater is het enige filter dat alle opgeloste vaste stoffen volledig uit het water kan filteren. Daarmee ben je er dus van verzekerd dat je altijd zuiver water drinkt.